CMECH MIỀN TRUNG

463 đường 29 tháng 3, phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ

Thành phố Đà Nẵng

Giờ Mở Cửa

Day : Thứ 2 – Thứ7.
Time : 8.00 sáng- 19.30 tối
Phone : 093 561 2228