Tin Tức

BẢNG BÁO GIÁ BỘ PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CMECH – NHÔM XINGFA [ Update 2022 ]

Kính gửi: Quý khách hàng 

Công ty CP Vật liệu CMECH VIETNAM xin trận trọng gửi đến quý khách hàng bảng báo giá phụ kiện cửa CMECH nhập khẩu như sau: 

UPDATE: 15.11.2021
BẢNG BÁO GIÁ BỘ PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CMECH - NHÔM XINGFA [ Update 2022 ]
STTMÃ HÀNGMÔ TẢSỐ LƯỢNG /
1 BỘ
ĐƠN VỊĐƠN GIÁ
(VNĐ)
THÀNH TIỀN
(VNĐ)
GHI CHÚ
1 CỬA SỔ HẤT 1 CÁNH | NHÔM XINGFA 5511109297
A010107-01Spindle and Fork Drive Handle (Type W)/Tay nắm cửa sổ quay, mở hất kiểu New York. Chất liệu nhôm (Bạc)1Chiếc309187309187Tay nắm nằm qua nẹp kính 3-5mm
A110098Offset Fork Drive/Cá tay nắm cửa sổ quay, hất dài 27mm1Chiếc3333433334
E020001Intermediate Drive/ Đầu chia chuyển động (L=23.5)1Chiếc6997069970
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm2Chiếc4736994738
A100109Keeper/Vấu hãm cửa 1 cánh cao 14mm (vát 2 bên)2Chiếc3013460268
A040134Friction Hinge (Left & Right)/ Bản lề A 16" (1 cặp trái & phải đồng bộ). Mở 87 độ.1Cặp352118352118
H040067Limiting Stay/Thanh chống gió 10" (1 cặp trái & phải đồng bộ)1Cặp189682189682
2CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH | NHÔM XINGFA 551846756
A010107-01Spindle and Fork Drive Handle (Type W)/Tay nắm cửa sổ quay, mở hất kiểu New York. Chất liệu nhôm (Bạc)1Chiếc309187309187Tay nắm nằm qua nẹp kính 3-5mm
A110098Offset Fork Drive/Cá tay nắm cửa sổ quay, hất dài 27mm1Chiếc3333433334
E020001Intermediate Drive/ Đầu chia chuyển động (L=23.5)1Chiếc6997069970
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm2Chiếc4736994738
A100109Keeper/Vấu hãm cửa 1 cánh cao 14mm (vát 2 bên)2Chiếc3013460268
A040131Friction Hinge (Left & Right)/ Bản lề A 10" (1 cặp trái & phải đồng bộ). Mở 80 độ.1Cặp257897257897
A080012Sash Support Block 7mm/ Đệm chống sệ rãnh 19,51Chiếc93919391
A080003Frame Support Block 12.8mm/ Đệm chống sệ (dày)1Chiếc1197111971Phay gờ nhôm
(khung bao) để lắp đệm
3CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH | NHÔM XINGFA 5511477721
A010107-01Spindle and Fork Drive Handle (Type W)/Tay nắm cửa sổ quay, mở hất kiểu New York. Chất liệu nhôm (Bạc)1Chiếc309187309187Tay nắm nằm qua nẹp kính 3-5mm
A110098Offset Fork Drive/Cá tay nắm cửa sổ quay, hất dài 27mm1Chiếc3333433334
E020001Intermediate Drive/ Đầu chia chuyển động (L=23.5)1Chiếc6997069970
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm2Chiếc4736994738
A100101Keeper/ Vấu hãm cửa 2 cánh (vít lục siết)2Chiếc2239444788
A040131Friction Hinge (Left & Right)/ Bản lề A 10" (1 cặp trái & phải đồng bộ). Mở 80 độ.2Cặp257897515794
A080012Sash Support Block 7mm/ Đệm chống sệ rãnh 19,52Chiếc939118782
A080003Frame Support Block 12.8mm/ Đệm chống sệ (dày)2Chiếc1197123942Phay gờ nhôm
(khung bao) để lắp đệm
A070003Shootbolt 90mm/ Đầu biên chốt cánh phụ rời dài 90mm, gắn với A020055 hoặc C459 ( 19.5mm)2Chiếc63468126936
A020055Operating Lever/ Móc chốt cánh phụ rời dài 130mm, gắn với A070003 hoặc C4592Chiếc63984127968
D100021Free-milling Strike/Đệm chốt cánh phụ (hợp kim), xẻ rãnh.2Chiếc56141112282
4CỬA SỔ MỞ QUAY 4 CÁNH | NHÔM XINGFA 5513171233
A010107-01Spindle and Fork Drive Handle (Type W)/Tay nắm cửa sổ quay, mở hất kiểu New York. Chất liệu nhôm (Bạc)3Chiếc309187927561Tay nắm nằm qua nẹp kính 3-5mm
A110098Offset Fork Drive/Cá tay nắm cửa sổ quay, hất dài 27mm3Chiếc33334100002
E020001Intermediate Drive/ Đầu chia chuyển động (L=23.5)3Chiếc69970209910
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm6Chiếc47369284214
A100101Keeper/ Vấu hãm cửa 2 cánh (vít lục siết)2Chiếc2239444788
A100109Keeper/Vấu hãm cửa 1 cánh cao 14mm (vát 2 bên)4Chiếc30134120536
A040131Friction Hinge (Left & Right)/ Bản lề A 10" (1 cặp trái & phải đồng bộ). Mở 80 độ.4Cặp2578971031588
A080012Sash Support Block 7mm/ Đệm chống sệ rãnh 19,54Chiếc939137564
A080003Frame Support Block 12.8mm/ Đệm chống sệ (dày)4Chiếc1197147884Phay gờ nhôm
(khung bao) để lắp đệm
A070003Shootbolt 90mm/ Đầu biên chốt cánh phụ rời dài 90mm, gắn với A020055 hoặc C459 ( 19.5mm)2Chiếc63468126936
A020055Operating Lever/ Móc chốt cánh phụ rời dài 130mm, gắn với A070003 hoặc C4592Chiếc63984127968
D100021Free-milling Strike/Đệm chốt cánh phụ (hợp kim), xẻ rãnh.2Chiếc56141112282
5CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH | NHÔM XINGFA 55 | THÂN ĐƠN12674634
D010117-01New York Handle with Key/ Tay nắm cửa đi mở quay kiểu New York. Chất liệu nhôm. (Bạc)1Cặp643555643555
D000070Spindle/ Suốt tay nắm cửa đi (115mm)1Chiếc2786427864
D000084-01Screw Pack/ Vít tay nắm cửa đi (cánh dày 85mm). (Bạc)1Túi1444814448
D03002122*300 Active Single-Point Lock Body 28mm/ Thân khóa đơn điểm tim 28mm0Chiếc4730690Phay nhôm vị trí thân khóa
D100020Strike/ Miệng khóa cửa đi 1 cánh (xẻ gân)1Chiếc4664646646
F130405Double-Sided Keyes Brass Cylinder/ Lõi khóa 2 đầu chìa 45*35mm1Chiếc244274244274
D130123Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R45*30mm (mở ngoài) (Xingfa)0Chiếc2575870
D130124Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R30*45mm (mở trong) (Xingfa)0Chiếc2575870
D03003422*395 Active Multi-Point Body 28mm/Thân khóa đa điểm (nối với thanh nhôm C459)0Chiếc7526380Phay nhôm vị trí thân khóa
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm0Chiếc473690
A100109Keeper/Vấu hãm cửa 1 cánh cao 14mm (vát 2 bên)0Chiếc301340
D040003-01140kg Flush-Fit Hinge/ Bản lề 3D tải 140kg(Tim 63, hai cục) (Bạc)3Chiếc5659491697847Lưu ý: Xingfa không dùng được bản lề cối
6CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH | NHÔM XINGFA 55 | THÂN ĐƠN15197256
D010117-01New York Handle with Key/ Tay nắm cửa đi mở quay kiểu New York. Chất liệu nhôm. (Bạc)1Cặp643555643555
D000070Spindle/ Suốt tay nắm cửa đi (115mm)1Chiếc2786427864
D000084-01Screw Pack/ Vít tay nắm cửa đi (cánh dày 85mm). (Bạc)1Túi1444814448
D03002122*300 Active Single-Point Lock Body 28mm/ Thân khóa đơn điểm tim 28mm1Chiếc473069473069Phay nhôm vị trí thân khóa
G100001Adjustable main strike/ Miệng khóa cửa đi có thể điều chỉnh.1Chiếc8730787307
D03003422*395 Active Multi-Point Body 28mm/Thân khóa đa điểm (nối với thanh nhôm C459)0Chiếc7526380Phay nhôm vị trí thân khóa
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm0Chiếc473690
A100101Keeper/ Vấu hãm cửa 2 cánh (vít lục siết)0Chiếc223940
F130405Double-Sided Keyes Brass Cylinder/ Lõi khóa 2 đầu chìa 45*35mm1Chiếc244274244274
D130123Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R45*30mm (mở ngoài) (Xingfa)0Chiếc2575870
D130124Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R30*45mm (mở trong) (Xingfa)0Chiếc2575870
D040003-01140kg Flush-Fit Hinge/ Bản lề 3D tải 140kg(Tim 63, hai cục) (Bạc)6Chiếc5659493395694Lưu ý: Xingfa không dùng được bản lề cối
A070003Shootbolt 90mm/ Đầu biên chốt cánh phụ rời dài 90mm, gắn với A020055 hoặc C459 ( 19.5mm)2Chiếc63468126936Lắp rãnh trong
A020055Operating Lever/ Móc chốt cánh phụ rời dài 130mm, gắn với A070003 hoặc C4592Chiếc63984127968
D100021Free-milling Strike/Đệm chốt cánh phụ (hợp kim), xẻ rãnh.1Chiếc5614156141Lắp cho khung bao trên ( dưới không lắp)
7CỬA ĐI MỞ QUAY 4 CÁNH | XINGFA 55 | THÂN ĐƠN19672214.4
D010117-01New York Handle with Key/ Tay nắm cửa đi mở quay kiểu New York. Chất liệu nhôm. (Bạc)1Cặp643555643555
D000070Spindle/ Suốt tay nắm cửa đi (115mm)1Chiếc2786427864
D000084-01Screw Pack/ Vít tay nắm cửa đi (cánh dày 85mm). (Bạc)1Túi1444814448
D03002122*300 Active Single-Point Lock Body 28mm/ Thân khóa đơn điểm tim 28mm1Chiếc473069473069Phay nhôm vị trí thân khóa
G100001Adjustable main strike/ Miệng khóa cửa đi có thể điều chỉnh.1Chiếc8730787307
D03003422*395 Active Multi-Point Body 28mm/Thân khóa đa điểm (nối với thanh nhôm C459)0Chiếc7526380Phay nhôm vị trí thân khóa
A090005Lock Point 7mm/ Đầu khóa biên cao 7mm2Chiếc4736994738
A100101Keeper/ Vấu hãm cửa 2 cánh (vít lục siết)2Chiếc2239444788
F130405Double-Sided Keyes Brass Cylinder/ Lõi khóa 2 đầu chìa 45*35mm1Chiếc244274244274
D130123Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R45*30mm (mở ngoài) (Xingfa)0Chiếc2575870
D130124Oval Thumb Turn Brass Cylinder/ Lõi khóa 1 đầu núm xoay R30*45mm (mở trong) (Xingfa)0Chiếc2575870
D040003-01140kg Flush-Fit Hinge/ Bản lề 3D tải 140kg(Tim 63, hai cục) (Bạc)6Chiếc5659493395694
D040013-01140kg Flush-Fit Hinge/ Bản lề 3D93 (Tim 93, hai cục) (Bạc)6Chiếc618890.43713342.4
A070003Shootbolt 90mm/ Đầu biên chốt cánh phụ rời dài 90mm, gắn với A020055 hoặc C459 ( 19.5mm)6Chiếc63468380808
A020055Operating Lever/ Móc chốt cánh phụ rời dài 130mm, gắn với A070003 hoặc C4596Chiếc63984383904
D100021Free-milling Strike/Đệm chốt cánh phụ (hợp kim), xẻ rãnh.3Chiếc56141168423Lắp khung bao trên (dưới không lắp)
8CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH | XINGFA HỆ 55 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1295566
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110004Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754Không tồn kho
P100007Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1806036120
Hệ phụ kiện Cmech bánh xe không đáp ứng cho hệ cửa trượt Xingfa 55
8ACỬA SỔ LÙA 3 CÁNH | XINGFA HỆ 55 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1295566
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110004Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754Không tồn kho
P100007Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1806036120
Hệ phụ kiện Cmech bánh xe không đáp ứng cho hệ cửa trượt Xingfa 550
8BCỬA SỔ LÙA 4 CÁNH | XINGFA HỆ 55 ( 3 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1443349
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)3Chiếc114346343038
P110004Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập3Chiếc1537746131Không tồn kho
P100007Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1806036120Lắp cánh biên
P100008Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập1Chiếc1806018060Lắp cánh giữa
Hệ phụ kiện Cmech bánh xe không đáp ứng cho hệ cửa trượt Xingfa 550
8CCỬA SỔ LÙA 2C | XINGFA HỆ 55 ( 2 METRO ĐA ĐIỂM/ CHỐT ÂM ĐA ĐIỂM)11774626
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116PHƯƠng án tay Metro đa diểm
E010026-01Multi-point Lock Recessed Handle/ Chốt âm đa điểm (Bạc)0Chiếc1390100Phương án chốt âm đa điểm
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100014Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc32714130856Không tồn kho
Hệ phụ kiện Cmech bánh xe không đáp ứng cho hệ cửa trượt Xingfa 550
9CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1628490
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1960839216
E050017-ARoller R23V150-60/ Bánh xe đơn 60kg4Chiếc82457329828
10CỬA SỔ LÙA 2 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 2 METRO ĐA ĐIỂM)12058634
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc2125985036
E050017-ARoller R23V150-60/ Bánh xe đơn 60kg4Chiếc82457329828
11CỬA SỔ LÙA 2C | XINGFA HỆ 93 (1 METRO ĐA ĐIỂM, 1 CHỐT ÂM TỰ SẬP)11343562
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)1Chiếc363058363058
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa1Chiếc458827458827
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa2Chiếc2125942518
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)1Chiếc114346114346
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập1Chiếc1537715377
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập1Chiếc1960819608
E050017-ARoller R23V150-60/ Bánh xe đơn 60kg4Chiếc82457329828
12CỬA SỔ LÙA 4 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 3 CHỐT ÂM TỰ SẬP)11107649
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)3Chiếc114346343038
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập3Chiếc1537746131
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập3Chiếc1960858824
E050017-ARoller R23V150-60/ Bánh xe đơn 60kg8Chiếc82457659656
13CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG989584
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1960839216
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
14CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 2 METRO ĐA ĐIỂM TRONG)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG2419728
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc2125985036
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
15CỬA ĐI LÙA 2C | XINGFA HỆ 93 ( 2 METRO TRONG, 2 METRO CỐ ĐỊNH)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG2990320
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116
E010004-01Fixed Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro, loại cố định chỉ để cầm kéo (Bạc)2Chiếc285296570592
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc2125985036
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
16CỬA ĐI LÙA 4 CÁNH | XINGFA HỆ 93 ( 3 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG1829837
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)3Chiếc114346343038
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập3Chiếc1537746131
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập3Chiếc1960858824
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg8Chiếc1436541149232
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh2Cặp116306232612
15CỬA ĐI LÙA 2C | HỆ XINGFA 93 (TAY METRO CÓ CHÌA)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI CHÍNH2740783
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)1Chiếc363058363058
E010026-01Multi-point Lock Recessed Handle/ Chốt âm đa điểm (Bạc)0Chiếc1390100
E010037-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Vàng)1Chiếc684113684113
E010004-01Fixed Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro, loại cố định chỉ để cầm kéo (Bạc)0Chiếc2852960
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc2125985036
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
16CỬA ĐI LÙA 4 CÁNH | HỆ XINGFA 93 (TAY METRO CÓ CHÌA)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI CHÍNH4866700
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116
E010026-01Multi-point Lock Recessed Handle/ Chốt âm đa điểm (Bạc)0Chiếc1390100
E010037-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Vàng)1Chiếc684113684113
E010004-01Fixed Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro, loại cố định chỉ để cầm kéo (Bạc)2Chiếc285296570592
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa3Chiếc4588271376481
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa6Chiếc21259127554
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg8Chiếc1436541149232
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh2Cặp116306232612
17CỬA ĐI LÙA 4 CÁNH | XINGFA HỆ 93 (2 CHỐT ÂM ĐA ĐIỂM, 1 KHÓA)1DÙNG CHO XF CÁNH LỚN 85MM4915307
E010106-01London Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu London 260mm lắp trong nhà (Bạc)1CHIẾC622915622915KHÔNG TỒN KHO
E010101-01London Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu London 260mm lắp ngoài trời (Bạc)1CHIẾC622915622915KHÔNG TỒN KHO
E110001Screw Pack (Handle)/ Suốt vít tay nắm London 260mm dùng cả trong và ngoài1CHIẾC8049680496
E030017Multi-Hook Lock- Single Lock Body/ Thân khóa đa điểm 1 cụm móc1Chiếc400210400210Chỉ dùng được cho XF93 cánh lớn 85mm
E100018Multi-Hook Lock Keeper/ Vấu hãm thân khóa đa điểm cửa lùa 2 cụm móc ( sử dụng cho thân khóa E030016+E030017)1Chiếc137566137566
F130105Oval Thumb Turn Brass Cylinder R30*30 / Lõi khóa 1 đầu chìa tim cân 30*30/ Cửa Lùa1Chiếc224563224563lõi khóa dư ra 3mm
E140001-01Double-sided Cylinder Cover/ Nắp ốp 2 mặt che lõi khóa rời (Bạc)1Cặp141900141900KHÔNG TỒN KHO
E110011Screw Pack/ Suốt vít nắp ốp che lõi khóa 2 mặt E1400011Túi2218822188
E010026-01Multi-point Lock Recessed Handle/ Chốt âm đa điểm (Bạc)2Chiếc139010278020KHÔNG TỒN KHO
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100016Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc2125985036
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg8Chiếc1436541149232
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh2Cặp116306232612
18CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA KHUNG 98 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG989584
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110003Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754
P100001Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1960839216
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616Đệm bánh xe 2mm
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
19CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA KHUNG 98 ( 2 METRO ĐA ĐIỂM )1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG2446148
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100009Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc27864111456Không tồn kho
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616Đệm bánh xe 2mm
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
20CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA KHUNG 95 ( 2 CHỐT ÂM TỰ SẬP)1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG986488
P010024-01CPump Lock Recessed Pull Handle/ Chốt âm tự sập không có sẵn Cá móc (Bạc)2Chiếc114346228692
P110002Coupling Kit/ Cá chốt âm tự sập2Chiếc1537730754Không tồn kho
P100007Locking Bracket/ Vấu hãm khóa chốt âm tự sập2Chiếc1806036120
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616Đệm bánh xe 2mm
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
20CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH | XINGFA KHUNG 95 ( 2 METRO ĐA ĐIỂM )1PHƯƠNG ÁN CỬA ĐI TRONG NHÀ, CỬA THÔNG PHÒNG2446148
E010036-01Metro Handle/ Tay nắm cửa đi lùa kiểu Metro (Bạc)2Chiếc363058726116E100009 Vâú hãm hông tồn kho
Lưu ý: Để xử dụng được phụ kiện đa điểm phải sử dụng thanh đó rãnh đa điểm ( Khách hàng tự trang bị)
Bánh xe dùng đệm 2mm
E030015Drive Gear (16mm)/ Thanh chuyển động cửa đi lùa2Chiếc458827917654
E100009Strike/ Vấu hãm thanh chuyển động cửa lùa4Chiếc27864111456
E050015-ARoller 2428V - 120/ Bánh xe đôi 120kg4Chiếc143654574616
F080001Panel Stop/ Đệm chống đập cánh1Cặp116306116306
5BỘ KHÓA CỬA XẾP TRƯỢT | NHÔM XINGFA 63 KHÓA ĐƠN ĐIỂM11407751
D010117-01New York Handle with Key/ Tay nắm cửa đi mở quay kiểu New York. Chất liệu nhôm. (Bạc)1Cặp643555643555
D000070Spindle/ Suốt tay nắm cửa đi (115mm)1Chiếc2786427864
D000084-01Screw Pack/ Vít tay nắm cửa đi (cánh dày 85mm). (Bạc)1Túi1444814448
D03002122*300 Active Single-Point Lock Body 28mm/ Thân khóa đơn điểm tim 28mm1Chiếc473069473069
D100012Adjustable Strike/ Miệng khóa cửa đi rãnh C1Chiếc7750377503Phay nhôm vị trí miệng khóa
D130402Double-Sided Keyes Brass Cylinder/ Lõi khóa 2 đầu chìa tim cân 35.5* 35.51Chiếc171312171312

Bài viết liên quan