Tay nắm kiểu New York dùng lõi khóa N1

Tay nắm kiểu New York dùng lõi khóa N1