Lưu trữ thẻ: tuyển dụng NV – Hành chính kinh doanh

Cty CP Vật Liệu Cmech Việt Nam thông báo tuyển dụng NV – Hành chính kinh doanh

Tin Tức Cty CP Vật Liệu Cmech Việt Nam thông báo tuyển dụng NV – Hành chính kinh doanh   BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC Mã số: MTCV-KD-ASIA Lần ban hành/ sửa đổi: 1/0 Ngày hiệu lực: 05/07/2022   I.                   THÔNG TIN CHUNG   Vị trí: NV – Hành chính kinh doanh Phòng/Bộ phận: Kinh […]