Lưu trữ thẻ: hãng phụ kiện CMECH

Hãng phụ kiện CMECH danh tiếng thế giới thắng 2 giải thưởng lớn tại Red Dot Design Award 2022

Tin Tức Tay nắm kiểu dáng Milan và Metro của hãng phụ kiện CMECH danh tiếng thế giới thắng 2 giải thưởng lớn tại Red Dot Design Award 2022 ✨ Red Dot Design Award, cùng với If Award và IDEA Award là 3 giải thưởng thiết kế lớn nhất thế giới. Nổi tiếng bởi tiêu […]