Lưu trữ thẻ: GALA DINNER HIỆP HỘI CỬA

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CMECH VIỆT NAM – THAM DỰ GALA DINNER HIỆP HỘI CỬA THANH HÓA 2022

Tin Tức CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CMECH VIỆT NAM  – THAM DỰ GALA DINNER HIỆP HỘI CỬA THANH HÓA 2022 Ngày 12/06/2022, Hiệp Hội cửa Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình Gala dinner với sự hội tụ, gắn kết của đông đảo đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối Cửa & […]