Lưu trữ thẻ: CMECH VIỆT NAM

Công ty Cổ Phần Vật Liệu CMECH Việt Nam “C.ASIA” – NPP Phụ kiện CMECH tại Việt Nam từ năm 2018 cùng đồng hành đồng hành cùng “LỄ RA MẮT HỘI NGÀNH CỬA NINH BÌNH”

Tin tức: Công ty Cổ Phần Vật Liệu CMECH Việt Nam  “C.ASIA” – NPP Phụ kiện CMECH tại Việt Nam từ năm 2018 cùng đồng hành đồng hành cùng “LỄ RA MẮT HỘI NGÀNH CỬA NINH BÌNH “ Hội ngành cửa Ninh bình ra đời với mục tiêu kết nối các Nhà máy sản xuất, […]

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CMECH VIỆT NAM – THAM DỰ GALA DINNER HIỆP HỘI CỬA THANH HÓA 2022

Tin Tức CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU CMECH VIỆT NAM  – THAM DỰ GALA DINNER HIỆP HỘI CỬA THANH HÓA 2022 Ngày 12/06/2022, Hiệp Hội cửa Thanh Hóa đã tổ chức Chương trình Gala dinner với sự hội tụ, gắn kết của đông đảo đơn vị sản xuất, kinh doanh, phân phối Cửa & […]