Vấu giữ thanh chuyển động núm thắt chịu lực K-Groove