Thân khóa đa điểm Cmech nối với thanh đa điểm inox