Bánh xe trượt Roller (Type V) - 120kg

Bánh xe trượt Roller (Type V) - 120kg