Lưu trữ thẻ: PHỤ KIỆN CHO BỘ CỬA LỚN

TỐI ƯU HOÁ PHỤ KIỆN CHO BỘ CỬA LỚN

Tin tức: Sự khác biệt giữa cửa trượt nâng và cửa trượt  Về ngoại hình, sự khác biệt không lớn, nhưng cửa trượt nâng được xếp vào loại cửa trượt cao cấp, chủ yếu được sử dụng trên cửa trượt nặng tương đối lớn. Sự khác biệt so với cửa trượt thông thường là phần cứng […]