Lưu trữ thẻ: Chính sách vận chuyển

Chính sách vận chuyển

Khách hàng mua sắm tại cmech.com.vn có thể xem và nhận hàng trực tiếp tại nhà phân phối của cmech.com.vn Trường hợp khách hàng mua hàng trực tuyến hoặc có nhu cầu nhờ vận chuyển đến tận nơi theo yêu cầu thì chúng tôi có cung cấp dịch vụ vận chuyển cho khách hàng. Thông […]