Lưu trữ thẻ: Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Chính sách đổi sản phẩm Trường hợp đổi hàng: Sản phẩm có lỗi khi không được báo trước. Chính sách đổi trả 100% do lỗi của nhà sản xuất Các trường hợp không chấp nhận đổi hàng: Sản phẩm không được xác nhận mua từ cmec.com.vn. Sản phẩm đã được sử dụng hoặc dính bẩn. […]