Lưu trữ thẻ: Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CMECH

Tin Tức  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CMECH 1.Thời hạn bảo hành: Phụ kiện cửa CMECH bảo hành 10 năm kể từ ngày giao hàng. Bảo hành 10 năm về kĩ thuật vận hành Bảo hành 10 chống ăn mòn bởi môi trường gần biển với bề mặt M-Treament Bảo hành 5 […]

Chính sách bảo hành

  CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH PHỤ KIỆN CỬA NHÔM CMECH 1.Thời hạn bảo hành: Phụ kiện cửa CMECH bảo hành 10 năm kể từ ngày giao hàng. Bảo hành 10 năm về kĩ thuật vận hành Bảo hành 10 chống ăn mòn bởi môi trường gần biển với bề mặt M-Treament Bảo hành 5 năm […]